مناسب برای سایز 70 تا 75 اینچ

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید