مناسب برای سایز 80 تا 90 اینچ

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید