پایه دیواری تلویزیون

انواع پایه دیواری تلویزیون اعم از ثابت – متحرک – بازو دار تعریف میشود .

نگهدارنده یا براکت نام دیگری است که به این متعلقات جهت نصب تلویزیون روی دیوار اشاره میشود

w

سبد خرید

سبد خرید خالی است

جمع حساب
تومان0.00
0