فروش پایه چرخدار ساده ویدئو پروژکتور - اسکوپ SCOPE