پایه ایستاده تلویزیون نمایشگاهی 65 اینچ ترولی Trolly چرخ دار