پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل ۴D مناسب برای تلویزیون های 32 تا 58 اینچ