پایه دیواری تلویزیون پروپ مدل 3D-1522 مناسب برای مانیتور 15تا24 اینچ