پایه دیواری پروپ مناسب برای تلویزیون های 40 تا 65 اینچ