نصب پایه دیواری تلویزیون

چگونه تلویزیون خود را به دیوار نصب کنیم

مراحل نصب تلویزیون خود را به دیوار : تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید تلویزیون قرار دهید. جای  سوارخ پیچ های پایه  دیواری را با استفاده ازتراز  پیدا کنید. سوراخ های علامت زده را سوراخ کاری  کنید. صفحه براکت  نصب را به دیوار وصل کنید. شاخک های  نصب را به تلویزیون وصل کنید. پیچ …

چگونه تلویزیون خود را به دیوار نصب کنیم بیشتر بخوانید »

Shopping Cart