پایه دیواری ثابت چیست ؟؟؟

[:fa]پایه های دیواری ثابت و انواع آنها در استفاده در محیط[:]